เครื่องทำลมแห้ง ใช้สำหรับดูดซึมความชื้น

เครื่องทำลมแห้ง เครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ เครื่องอัดลม มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปะปนมาในระบบลมอัด เพื่อให้ได้ลมที่สะอาดปราศจากความชื้นเพื่อนำไปใช้งานต่อได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องทำลมแห้ง โดยปกติลมที่ถูกผลิตจากเครื่องปั๊มลมนั้นจะมีน้ำและความชื้นปะปนมาด้วย เมื่อต้องการนำลมไปใช้งาน เครื่องจักรทั่วไปจะไม่ต้องการน้ำ ละอองน้ำ หรือ ความชื้นปะปนมากับลม และ ตัวกรองลม (Air Filter) ทั่วไปแล้วจะไม่สามารถกรองน้ำ และ ความชื้นได้ เครื่องทำลมแห้งจึงเป็นตัวที่จะช่วยนำน้ำ หรือ ความชื้นให้เกิดการควบแน่นด้วยน้ำยาทำความเย็น หรือ เม็ดสารดูดความชื้นแล้วระบายน้ำออกมา ทำให้ลมที่แห้ง และ บริสุทธิ์
เครื่องทำลมแห้ง AIR DRYER
ปัจจุบันเครื่องทำลมแห้งมีความจำเป็นและมีความสำคัญไม่น้อยกับการใช้ง่ายควบคู่กับเครื่องอัดลม เนื่องจากอุปกรณ์ ชิ้นส่วนและชิ้นงาน อาจได้รับความเสียหายจากละอองน้ำที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตลม

หลักการทำงาน เครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้ง ทำหน้าที่ ให้ลมที่ถูกผลิตมาจากเครื่องอัดลมน้อยมากที่สุด ซึ่งหลักการทำงานของ เครื่องทำลมแห้ง เพื่อไม่ให้ลมมีความชื้นติดไปด้วยคือ ลมที่เข้ามาจะถูกแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำยาทำความเย็น ซึ่งจะทำให้ความชื้นที่อยู่ในลมกลั่นตัวออกเป็นน้ำ และถูกระบายทิ้งโดย AIR DRYER ลมที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีสถานะเป็นลมที่แห้ง ออกจากเครื่องทำลมแห้ง ไปสู่กระบวนการใช้งานของลมต่อไป

เครื่องทำลมแห้งทำหน้าที่ลดความชื้นออกจากลมอัด ก่อนส่งไปใช้งาน แบ่งตามการทำงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.แบบใช้น้ำยาทำความเย็น (Refrigerated Air Dryer) จุดน้ำค้าง (Dew point) 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส
2.แบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น (Desiccant Air Dryer) จุดน้ำค้าง (Dew point) -20 ถึง -70 องศาเซลเซียส