การต่อประกันรถยนต์ สำคัญขนาดไหน และต้องเลือกให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร !!

ประกันรถยนต์หรือประกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับรถยนต์จำเป็นที่จะต้องมีการทำการคุ้มครองในเรื่องของการขับรถยนต์บนท้องถนนที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุกะทันหันที่ทำให้เกิดความเสียแก่ตัวรถยนต์ของผู้ที่กำลังจะทำประกันรถยนต์ และในปัจจุบันนี้เองประเทศไทยได้มียอดผู้ใช้รถยนต์หรือยานพาหนะบนท้องถนนเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้เกิดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้นจึงทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนป้องกันและคุ้มครองรถยนต์หรือทรัพย์สินของเรานั้นให้มีความปลอดภัย และคุ้มค่าเมื่อประสบอุบัติเหตุขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการทำประกันรถยนต์เอาไว้และต้องมั่นตรวจเช็คเวลาการหมดอายุของประกันรถยนต์ให้ดี หากประกันรถยนต์ได้หมดอายุลงไปแต่ผู้ทำประกันรถยนต์ได้เกิดอุบัติเหตุในขณะที่ประกันรถยนต์ที่ทำนั้นหมดอายุ จะทำให้ผู้ทำประกันรถยนต์จะไม่ได้รับการคุ้มครองและต้องชดใช้ค่าเสียให้ด้วยเงินของตัวเองทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการต่อประกันรถยนต์ เมื่อประกันรถยนต์ได้หมดอายุไป เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
หลักการเลือกต่อประกันรถยนต์เองนั้นก็ต้องมีการคิดให้ดีก่อนที่จะทำการต่ออายุประกันรถยนต์ว่าคุ้มค่าที่จะต่อประกันรถยนต์กับบริษัทเดิมต่อไหม หรือจะต่อประกันรถยนต์กับบริษัทอื่นที่ดีกว่า โดยจะมีหลักการคิดวิเคราะห์ดังนี้
1. บริษัทที่ได้ทำประกันด้วยนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพขนาดไหน ซึ่งจำเป็นต้องมีการเช็คถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท ว่ามีบริการอย่างไหร่ เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้ว บริษัทที่ได้ทำประกันด้วยนั้นมีความรับผิดชอบในเรื่องการดูแลผู้ทำประกันมากน้อยอย่างไร สามารถดำเนินการได้รวดเร็วหรือไม้
2. ราคาของเบี้ยประกันรถยนต์ที่ต้องทำการชำระนั้นมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เช็คราคาของประกันรถยนต์ให้ดี และเปรียบเทียบราคาผ่อนหากต้องการชำระเป็นระบบผ่อน ว่ามีความคุ้มค่าและความแตกต่างของราคาประมาณไหนที่ทำให้การตัดสินใจซื้อสามารถทำได้ง่าย
3. มองหาบริษัทประกันรถยนต์อื่น ๆ เอาไว้เผื่อ มีความต้องการที่จะเปลี่ยนการต่ออายุประกันรถยนต์กับบริษัทนั้น จำเป็นต้องมองเผื่อเอาไว้ก่อนที่จะต่อประกันรถยนต์กับบริษัทเดิม เพื่อเป็นทางเลือกว่าจะทำการต่อกับบริษัททำประกันรถยนต์เจ้าเดิม หรือใช้บริการบริษัทประกันรถยนต์เจ้าอื่น ที่มีความคุ้มค่ามากกว่า
4. เปรียบเทียบราคา สิทธิความคุ้มที่มีให้แก่ผู้ทำประกัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันรถยนต์ หรือก่อนที่จะเริ่มทำประกันรถยนต์ก็มองหาข้อมูลของบริษัทประกันรถยนต์หลากหลายบริษัท และนำข้อมูลของราคา และความคุ้มครองนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไร และบริษัททำประกันรถยนต์ที่ไหนให้ความคุ้มค่ามากที่สุด
ดังนั้นการเลือกซื้อหรือต่อประกันรถยนต์เองต้องมีความจำเป็นที่ต้องคัดเลือกคัดกรองให้ดีก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการคุ้มครอง กับผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ทำประกันรถยนต์เอง